Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

E-tjänster och blanketter

Vi har samlat kommunens blanketter och e-tjänster i vår e-tjänste­plattform. Genom vår e-tjänsteportal kan du som medborgare, företagare eller förening utföra ärenden när det passar dig. Vi kommer successivt erbjuda fler e-tjänster för att underlätta för dig och för att effektivisera handläggningen i kommunen. 

I e-tjänsteplattformen kan du som med­borgare och företagare uträtta olika kommu­nala ärenden när det passar dig. Här hittar du kommunens samtliga e-tjänster och blan­k­etter samlade inom sju olika ämnes­områden.

Har du använt en e-tjänst med inloggning via Bank-id kan du också logga in på "Mina sidor" och följa ärendet samt skicka och ta emot meddelande från handläggare.

Du hittar inloggningen till "Mina sidor" på samma sida som e-tjänsterna.

Saknar du en blankett för ditt ärende?

Om du inte kan eller vill använda en e-tjänst och saknar en blankett i vår e-tjänstportal kontakta oss.

Avfall och återvinning

Barn, ungdom och utbildning

Bygg och bo

Föreningsverksamhet

Kommunkontoret

Kultur

Livsmedel

Lotteri

Miljö

Serveringstillstånd, alkohol

Tobak och e-cigaretter

Trafik

Vatten och avlopp

Vård och omsorg

Överförmyndarnämnden i Bräcke och Bergs kommun

Uppdaterad: