Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Val 2022

Söndag den 11 september 2022 är valdag för valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Här hittar du information om valet och om att rösta i Bergs kommun, samt länkar till viktig information.

Valnämnden i Bergs kommun är den lokala valmyndigheten och har ansvar för att genomföra valet på lokal nivå. Kommunen ansvarar för att informera dig som väljare om hur valet kommer att genomföras inom den egna kommunen. Här hittar du därför allmän information om valet, och om hur och var du kan rösta i Bergs kommun.

Missledande information och källkritik

Desinformation är falsk information som ska verka sann. Det finns verksamheter som använder desinformation för att påverka människor i deras beslut, exempelvis vid val.

Desinformation om valet kan till exempel vara vilseledande information kring hur du röstar, ryktesspridning eller försök att påverka förtroendet för valadministrationen. För att motstå desinformation krävs källkritik.

Läs mer om missledande information och källkritik på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Vem får rösta?

För att ha rösträtt i val till riksdag, region och kommun måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen samt uppfylla vissa andra regler.

Läs mer om rösträtt på Valmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Röstkort

Om du har rösträtt får du ett röstkort skickat till din folkbokföringsadress. Röstkortet skickas 18 dagar före valdagen. På röstkortet står det vilket valdistrikt du tillhör, vallokalens namn, adress och öppettider.

Du måste ha med dig ditt röstkort om du ska förtidsrösta i Sverige. Röstkortet används för att skicka din röst till din vallokal.

Om du röstar i din vallokal är röstkort inte ett krav, men praktiskt för att kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

Om du tappat bort ditt röstkort kan du få ett dublettröstkort genom att kontakta kommunen via tfn 0687-161 50 eller genom att mejla till valnamnd@berg.se. Du kan även få ett utskrivet i kommunens samtliga röstningslokaler under öppettiderna.

Läs mer om röstkort på Valmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur röstar man?

Du kan rösta på fler olika sätt:

  • I din vallokal på valdagen
  • I en lokal för förtidsröstning var som helst i landet
  • Via bud, om du till exempel på grund av sjukdom eller funktionsvariation inte kan ta dig till en vallokal
  • Via brev, på en ambassad eller på ett konsulat om du befinner dig i utlandet
  • Genom att ambulerande röstmottagare från kommunen kommer hem till dig, om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsvariation inte kan ta dig till en vallokal eller en lokal för förtidsröstning.

Rösta i din vallokal på valdagen

På det röstkort som du får hem i brevlådan står vilket valdistrikt du tillhör och vilken som är din vallokal. I vallokalerna gäller:

  • att de bara är öppna på valdagen, söndag 11 september, mellan klockan 08.00 och 20.00
  • att bara du som tillhör det valdistriktet där lokalen ligger kan rösta där,
  • att du som röstar behöver styrka din identitet för att lämna din röst.

Din identitet styrker du genom en id-handling, eller att någon annan med id-handling intygar vem du är, eller genom att du är känd av röstmottagaren.

I Berg finns fem valdistrikt och fem vallokaler som är öppna på valdagen.

Svenstahallen i Svenstavik (valdistrikt Svenstavik-Vigge-Gillhov)
Matsalen i Myrvikens skola (valdistrikt Oviksbygden)
Hackås föreningshus (valdistrikt Hackås)
Bygdegården i Åsarna (valdistrikt Storsjö-Åsarna)
Norsgården i Rätan (valdistrikt Klövsjö-Rätan)

Rösta i förtid

Om du inte kan rösta på valdagen i din vallokal kan du rösta i förväg. Förtidsröstningen öppnar den 24 augusti och är öppen till och med valdagen den 11 september. Du kan förtidsrösta i vilken lokal för förtidsröstning du vill i hela Sverige, oavsett var du är folkbokförd, så länge du:

  • har med dig ditt röstkort
  • kan styrka din identitet

Lokalerna för förtidsröstning är öppna olika dagar och tider från 24 augusti till och med 11 september:

Svenstaviks bibliotek
Måndagar 14.00-19.00
Tisdagar, onsdagar, torsdagar 12.00-17.00
Fredagar 12.00-15.00

Myrvikens bibliotek
Måndagar kl 14.00-17.00
Onsdagar 16.00-19.00
Fredagar 12.00-15.00

Rätans bibliotek
Måndagar 15.00-19.00
Torsdagar 14.00-17.00

Hackås bibliotek
Måndagar 14.00-17.00
Torsdagar 15.00-19.00.

Ljungdalens skola
Söndag 28 augusti 11.00-15.00
Tisdag 6 september 16.00-20.00

Storsjö bygdegård
Lördag 3 september 11.00-15.00
Söndag 11 september kl 08.00-15.00

Klövsjö skola
Lördag 27 augusti 11.00-15.00
Söndag 4 september 11.00-15.00
Söndag 11 september kl 08.00-15.00

Gillhovs bygdegård
Söndag den 11 september kl 08.00-15.00

Kommunkontoret, Svenstavik
Lördag 10 september 11.00-15.00
Söndag 11 september 08.00-20.00

Hjälp med röstning i lokal

I vallokalerna och i lokalerna för förtidsröstning kan du få hjälp att göra i ordning din röst om du behöver det, det vill säga stoppa ner valsedeln i valkuvertet eller sätta kryss för en kandidat.
Du bestämmer själv vem som ska hjälpa dig. Om du inte har någon du känner med dig kan du be någon av röstmottagarna i lokalen om hjälp. Röstmottagarna får inte berätta för någon vad du har röstat på.
Alla ställen för röstmottagning ska vara tillgängliga för personer med funktionsvariation. Om du ändå inte kan ta dig in i en lokal för röstmottagning, kan röstmottagarna hämta upp rösten utanför lokalen.

Rösta med bud eller genom ambulerande röstmottagning

Om du på grund av till exempel ålder, sjukdom eller funktionsvariation inte kan ta dig till en lokal för att rösta kan du rösta med hjälp av ett bud. Då krävs speciellt budröstningsmaterial som du kan hämta i en lokal för förtidsröstning, beställa från kommunen eller beställa från Valmyndigheten. Beställ budröstningsmaterialet i god tid innan valdagen.

Om du inte kan ta dig till en vallokal eller lokal för förtidsröstning, och heller inte kan rösta med bud, kan kommunen komma hem till dig för att ta emot din röst på en tid och dag som vi tillsammans väljer. Kontakta Valnämnden om d vill ha mer information om det. Och var ute i god tid före valdagen om du behöver beställa ambulerande röstmottagning.

Kontakt - frågor - beställning Bergs kommun

Telefon: 0687-161 50 kl. 08.00-16.30 mellan 24 augusti och 11 september
E-post: valnamnd@berg.se

Mer information

Mer information om det svenska valsystemet, rösträtt och mycket mer hittar du på Valmyndighetens webbsida.

Läs mer på Valmyndighetens sida val.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Uppdaterad: