Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Medborgarförslag och allmänhetens frågestund

Alla som är folkbokförda i Bergs kommun har rätt att lämna in medborgarförslag. Det innebär att även barn och personer som saknar rösträtt får lämna förslag.

Medborgarförslag

Ett medborgarförslag behöver inte skrivas på något särskilt sätt, huvudsaken är att förslaget och vem som lämnat det framgår tydligt.

Förslaget skall gälla något som hör till kommunens ansvarsområde. Det får inte avse ärende som rör myndighetsutövning mot någon enskild. Det får inte heller avse ärenden som har odemokratisk eller rasistisk innebörd och inte någon form av diskriminering. Olika ämnen får inte tas upp i samma medborgarförslag.
Förslaget undertecknas av en eller flera kommuninvånare, men inte av föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar. Det är den enskildes delaktighet som skall öka.

Så här gör du om du vill lämna ett medborgarförslag

Om du inte vill eller kan använda e-tjänsten kan du istället:

  • Skriv ditt förslag och ange en motivering till förslaget (använd den här blanketten Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. eller skriv på ett vanligt papper)
  • Uppge ditt namn, adress och telefonnummer
  • Skriv under
  • Förslaget märks med "Medborgarförslag".
  • Posta ditt förslag till Bergs kommun (adress nedan)
  • eller skicka in förslaget med e-post till Bergs kommun
  • Ditt skriftliga förslag kan också lämnas vid ett sammanträde med kommunfullmäktige.

När medborgarförslaget kommer in till kommunen blir det en offentlig handling.
Medborgarförslag anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde och beslut fattas om förslagets fortsatta beredning. Förslagsställaren ges möjlighet att själv presentera sitt förslag och fullmäktigeledamöterna kan ställa frågor om förslaget.

Allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har vid varje sammanträde en "Allmänhetens frågestund". Där kan alla ställa frågor till våra folkvalda politiker. Frågorna kan ställas direkt vid sammanträdet eller skickas in till kommunen som brev, fax eller e-post.

Eftersom kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga kan du få svar på din fråga direkt vid sammanträdet, eller lyssna på direktsändningen från sammanträdet i Radio Berg, 105,8 Mhz i södra delen och 107,7 Mhz i norra delen.

Frågor till våra folkvalda politiker kan sändas i brev eller via e-post.

Märk ditt brev, fax eller e-post med "Fråga till kommunfullmäktige".

Uppdaterad: