Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Medborgardialog

Bergs kommun genomför fortlöpande dialogaktiviteter med kommunmedborgarna. Syftet är att alla som bor i kommunen ska känna delaktighet och att det finns en möjlighet att påverka politikernas beslut.

E-panel

E-panel är ett verktyg för dialog med medborgarna i kommunen. Du som väljer att vara med i e-panelen kommer att få frågorna hem i din e-post och kan svara på dem när du har tid.

Förnärvarande finns ingen aktiv E-panel att delta i.

Vad är dialog

I en dialogprocess resonerar vi tillsammans utan att ha förutfattade meningar om vad dialogen bör resultera i. I en dialogprocess ändras eller förädlas ofta tankar genom att förståelsen för hur andra resonerar ökar. Därför ökar benägenheten att alla inblandade anstränger sig för att nå konsensus, snarare än att få igenom sina egna argument.
Till skillnad från diskussion eller debatt, som kännetecknas av försök att försvara sin ståndpunkt och övertyga, så präglas dialog av nyfikenhet och en önskan att nå samförstånd. När man tillsammans med andra människor ska utveckla och förändra något är detta samförstånd ofta en förutsättning för att en förändring överhuvudtaget ska kunna ske i praktiken.
Det handlar om att känna gemensamt ägandeskap och ansvarstagande, istället för att aktivt motarbeta förslag som andra tagit fram eftersom man inte fått vara delaktig.

Vanliga metoder för dialog är exempelvis kafémetoden (dialogmöte). Oavsett vilken metod man väljer så är det viktigt att metoden skapar trygghet, struktur och ett öppet klimat där deltagarna kan känna sig både trygga och kreativa utan rädsla för att bli kritiserade.

Läs mer om dialog och delaktighet nedtill på sidan.

Uppdaterad: