Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Medborgarundersökning

Bergs kommun deltar sedan 2007 i SCB:s medborgarundersökning, som genomförs genom att ett slumpmässigt urval medborgare får svara på hur man upplever kommunen som boendeort, kommunens verksamhet och sina möjligheter till inflytande.

Indexjämförelser Medborgarundersökningar 2007-2017

Indexjämförelser Medborgarundersökningar 2007-2017

Medborgarundersökningen genomförs vartannat år genom att en enkät skickas ut från Statistiska Centralbyrån, SCB, till ett slumpmässigt urval medborgare. I 2017 års undersökning skickades enkäten ut till 800 Bergsbor.

Undersökningen ger oss värdefull information om hur medborgarna i kommunen ser på den kommunala service kommunen erbjuder.

Deltagare i Medborgarundersökningen får svara på vad de tycker om

  • kommunen som plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index, NRI),
  • kommunens olika verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index, NMI)
  • inflytandet i kommunen (Nöjd-Inflytande-Index, NII).

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Den är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin kommun.

Nöjd-Medborgar-Index och Nöjd-Inflytande-Index ingår i kommunens balanserade styrkort under perspektivet Medborgare.

Resultat för 2017

Resultaten för 2017 visar på att medborgarna upplever förbättringar på alla tre delområden jämfört med tidigare år.

Indexet för kommunen som plats att bo och leva på ökar från 51 för två år sedan till 59 i år. Indexet för hur medborgarna upplever kommunens verksamheter ökar från 43 till 53, och medborgarnas upplevelse av sitt inflytande i kommunen från 36 till 42 jämfört med 2015.

Några områden där Berg sticker ut med höga poäng är inom områden trygghet, rekommendation som boendeort samt vatten och avlopp.

Läs den sammanfattade resultatrapporten från SCB för Bergs kommun Pdf, 344.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: