Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Demokrati och dialog

Demokrati är ett statsvetenskapligt begrepp som syftar på några besläktade former av styrelseskick där den politiska makten i utgår från dess medborgare via allmänna och fria val.

I Sverige väljs vart fjärde år personer in som ska representera medborgarna i riksdagen, i landstings- eller regionfullmäktige, i kommunfullmäktige och vart femte år i Europaparlamentet.

Val på kommunal, regional och nationell nivå syftar till att skapa möjligheter att hantera de uppgifter och problem som måste lösas gemensamt. Detta gäller på ett nationellt plan - men också lokalt och regionalt. Vilka vet bättre än de som bor där, hur livet i lokalsamhället ska organiseras? Att vi medborgare själva får vara med och styra hur gemensamma intressen tas tillvara i vår omedelbara närhet har visat sig vara både demokratiskt och effektivt. Därför är den kommunala självstyrelsen - den lokala demokratin - viktig.

Demokrati på kommunal nivå

Kommunens politiker fattar dagligen beslut om en mängd frågor som påverkar ditt vardagsliv, till exempel om ditt barns för­skola och skola, hur ditt bostads­område ska utvecklas eller hur gator, torg och parker ska utformas.

Ett sätt att påverka den kommunala verksamheten är att vart fjärde år vara med och välja de politiker som styr kommunen. Men det går också att påverka mellan valen genom att till exempel lämna medborgarförslag, delta eller ställa frågor under kommunfullmäktiges sammanträden, eller genom att lämna beröm, klagomål eller tips om kommunens verksamheter.

I menyn kan du läsa mer om val, medborgardialog, medborgarförslag och andra möjligheter att delta i såväl den lokala som den regionala och nationella demokratin.

Offentlighet och sekretess

Handlingar som kommer in till kommunen är allmänna handlingar och oftast offentliga. Det är ett annat sätt att säkra ett demokratiskt och transparent samhälle. Att handlingar är offentliga betyder att alla kan ta del av dem. Känsliga personuppgifter kan dock vara hemliga (sekretesskyddade).

Läs mer på våra sidor om arkiv, diarum och offentlighet

Om kyrkovalen

1 januari 2000 skiljdes kyrkan från staten. Svenska Kyrkan blev i samband med det en förening som bygger på medlemskap och avgifter i stället för beskattning och som har egna val.

Information om kyrkoval till Svenska kyrkan kan hämtas här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: