Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Diarium

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Diarium är ett sådant register.

I diariet registreras både offentliga och hemliga handlingar. Däremot behöver handlingar som inte är hemliga och som är av mindre betydelse för myndighetens verksamhet inte registreras.

Inkommande och utgående post till och från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, verksamhetsnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden registreras dagligen av registratorer. Kontakta registrator vid aktuell styrelse/nämnd för att ta del av handlingar.

Uppdaterad: