Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Arkiverat material

Kommunarkivet förfogar över två arkivlokaler med sammanlagt drygt 500 hyllmeter handlingar.

I den ena förvaras material från "de gamla kommunerna" dvs: Hackås kommun 1863-1970 delades både 1952 och 1971 då vissa delar överfördes till Östersunds kommun.
Åsarna kommun 1863-1951 
Storsjö kommun 1863-1951 
Klövsjö kommun 1863-1951 
Övre Ljungadalens kommun 1952-1970
Åsarna, Storsjö och Klövsjö kommuner slogs ihop till Övre Ljungadalens kommun 1952.
 
Rätans kommun 1863-1970 
Bergs kommun 1863-1970 
Myssjö kommun 1863-1951 
Ovikens kommun 1863-1970
Myssjö kommun slogs ihop med Ovikens kommun fr o m 1952.

Antalet hyllmeter för "de gamla kommunerna" är ca 260 meter . 
De handlingar som bevarats från de gamla kommunerna är av lite annorlunda art än de från 1971 och framåt. Dels för att mängden handlingar var mycket mindre förr och man hade möjlighet och utrymme att bevara mycket mer än idag. Därför finns hos de flesta gamla kommunerna en serie som heter "Korrespondens eller Inkomna handlingar" Denna serie är en guldgruva för den som vill studera vad som tilldrog sig till vardags i kommunen. Där finns en stor variation av ärenden som behandlats i de olika nämnderna.
 
I den andra arkivlokalen förvaras material från kommunsammanslagningen 1 januari 1971 och fram till idag. Detta arkiv innehåller till största delen ekonomiskt material som enligt bokföringslagen ska sparas i 10 år. Men där finns naturligtvis också protokoll och diarieförda handlingar för de nämnder och styrelser som funnits från 1971 och framåt. Där är antalet hyllmeter ca 250 meter . 

Kommunerna är bara skyldiga att ta hand om sitt eget material, men om plats finns kan även annat material tas om hand om kommunstyrelsen finner det intressant ur kulturarvssynpunkt. Generellt kan man säga att det material som ska bevaras i all framtid är protokoll från nämnder och styrelser, diarieförda handlingar, bokslut och budget samt andra handlingar som enligt lagar och förordningar ska bevaras. Därutöver kan varje myndighet själv bestämma om den anser att även andra handlingar ska bevaras.

Hösten 2001donerade riksspelmannen Alfred Rönnqvist sin notsamling och sina egna texter och kompositioner till Bergs kommun. Upphovsrättsavtal är upprättad.

Uppdaterad: