Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Allmänna handlingar

Enligt en av våra grundlagar, Tryckfrihetsförordningen, har alla rätt att ta del av allmänna handlingar. Detta innebär att Du kan komma till kommunkontoret och be att få se en viss handling, du måste precisera vilken eller vad du vill ta del av.

Tjänstemannen får inte fråga vem du är eller vad du ska ha den till. Vid varje förfrågning görs en sekretessprövning, det vill säga, man kontrollerar att handlingen inte innehåller någon form av känslig information. Om handlingen inte kan lämnas ut får du ett skriftligt avslag på din begäran, som du kan överklaga om du vill.

Uppdaterad: