Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Arkiv, diarium och offentlighet

En stämpel på ett bord, pärmar i bakgrunden

Offentlighetsprincipen - rör den mig? Ja, den rör alla som vill använda sina medborgerliga rättigheter. Principen innebär:
Rätten för alla, svenska och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

Att allmänhet och massmedia får tillgång till information om förhållanden inom stat och kommuner ser vi i Sverige som en naturlig del av den kontrollmakt vi själva och massmedier utgör. Som en konsekvens av offentlighetsprincipen skapas vissa garantier för att statliga och kommunala myndigheter inte missbrukar sin makt eller bedriver verksamhet som strider mot de lagar och regler som finns.

Sverige har en unik ställning i världen när det gäller öppenhet, genomskinlighet och insyn vilket innebär att massmedia och allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter.

Uppdaterad: