Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Ny detaljplan för del av fastigheten Klövsjö 1:341 i Klövsjö by - föreslås antas

Kommunen planerar att behandla planförslaget på miljö- och byggnämndens kommande sammanträde 2022-05-12 och anta detaljplanen för del av Klövsjö 1:341, Bergs kommun.

Uppdaterad: