Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Vattenskyddsområden

Allt liv på jorden är beroende av vatten. När vi vrider på kranen förväntar vi oss att vatten ska finnas där och att det ska vara rent och friskt. I Sverige pågår ett nationellt arbete med att stärka skyddet för dricksvattnet genom att införa eller förnya vattenskyddsområden, så även i Bergs kommun.

Det är lätt att se rent och föroreningsfritt vatten som en självklarhet men på grund av människans påverkan har tillgången på rent dricksvatten minskat i flera områden. I vår kommun har vi generellt ett grundvatten av god kvalitet – men det är ingen självklarhet att det kommer fortsätta vara så om vi inte skyddar våra vattenresurser på ett långsiktigt sätt.

I Bergs kommun finns följande vattenskyddsområden. Kontakta miljö- och byggavdelningen om du vill ta del av skyddsföreskrifterna för respektive vattenskyddsområde.

  • Gräftåvallen
  • Klövsjö
  • Ljungdalen
  • Näkten
  • Rätansbyn
  • Rätansböle
  • Storhogna
  • Åsarna, Gällnäskrogen
  • Åsarna, Österåsen

Vad innebär det att bo eller verka inom ett vattenskyddsområde?

När du bor eller bedriver verksamhet inom ett vattenskyddsområde måste du tänka på att det du gör kan påverka grundvatten som används för framställning av ditt dricksvatten. Tänk på att många små utsläpp kan ha stor inverkan på vattnets kvalitet.

Vissa saker måste du söka tillstånd för hos miljö- och byggavdelningen för att göra och vissa saker är helt förbjudna inom vattenskyddsområden. I grunden handlar det om krav på att vara försiktig med allt som kan förorena grundvattnet.

Uppdaterad: