Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Fiber i byarna

Under de senaste åren har flera byar arbetat med att bygga fiber. Bidrag har beviljats både till bya-nät och ortsammanbindande nät.

Inom Jämtkrafts nätområde påbörjade Servanet utbyggnaden av fiber 2015. I och med försäljningen av Jämtkrafts fibernät innebär det att tidigare påbörjad fiberutbyggnad övertogs av nuvarande nätägare IP-only som anslutit ca 300 hushåll/företag i Hackås.

Bergs kommuns roll är att initiera samarbete med/mellan aktörer inom fiberutbyggnaden och deltar aktivt i planeringsarbetet.

Bergs kommuns roll är att följa upp fiberutbyggnaden så att den följer den IT-infrastruktursstrategi för 2021-2026 som antagits av Kommunfullmäktige.

Status på fiberutbyggnaden (augusti. 2019) kan visualiseras med nedanstående karta.

Kartbild med fiberförbindelserna i Bergs kommun

Uppdaterad: