Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Bredband och fiber

Bredbandsinfrastruktur är en viktig förut­sättning för medborgare, tillväxt, näringsliv, levande landsbygd och utveck­ling av kommunal verksamhet.

Utbyggnaden av bredband i Bergs kommun utgår från de mål som satts i kommunens bredbandsstrategi för 2015-2020, som bland annat är att:

  • Minst 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s och resterande hushåll ska ha tillgång till minst 10 Mbit/s år 2020.
  • Minst 30 procent av fritidshusboende hushåll ska ha kopplat in fiber vid samma
    tidpunkt.
  • Fiberutbyggnaden ska ge goda förutsättningar för en bra utbyggd
    mobiltäckning.
  • Alla som bor, verkar och vistas i Bergs kommun bör ha tillgång till internet för
    enklare tjänster oavsett var de befinner sig.

Läs hela bredbandsstrategin 2021-2026 Pdf, 710.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Samverkan med IP-Only och byggstatus

Bergs kommun sålde efter beslut i kommunfullmäktige 2017 bredbandsnätet till IP-Only och samverkar sedan dess med denna aktör om den fortsatta bredbandsutbyggnaden.

Bergs kommuns roll i samverkansavtalet är att initiera samarbete med och mellan aktörer inom fiberutbyggnaden och deltar också själv aktivt i planeringsarbetet. Kommunens roll är vidare att följa upp så att fiberutbyggnaden sker i enlighet med den beslutade bredbandsstrategin.

Läs mer om byggstatus för bredband i Bergs kommun på IP-Onlys webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stöd för bredbandsutbyggnad

För närvarande finns inga stöd att söka, men allmän information om tidigare stöd finns på länkarna här nedanför.

Läs mer om bredbandsstöd på landsbygden på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om att ansöka om bredbandsstöd på Länsstyrelsen Jämtlands webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför är det bra med bredband?

I filmen nedan från Post- och telestyrelsen får du som kanske blivit erbjuden bredband, eller som funderar på hur du ska förhålla dig till att skaffa bredband eller inte till din fastighet, svar på några frågor och allmän information om vad nyttan med bredband kan vara. Samma information finns även i form av en folder, också den från Post- och telestyrelsen.

Funderar du på att skaffa bredband (folder) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: