Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Samhällsutveckling och hållbarhet

Bergs kommun arbetar på olika sätt för att klara av en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. De tre dimensionerna är lika betydelsefulla och ömsesidigt beroende av varandra.

Miljö- och byggavdelningen arbetar med hållbar samhällsutveckling i olika former, så som genom ordinarie tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen, men också med rådgivning till verksamhetsutövare och privatpersoner.

Läs mer om tillstånd, regler och tillsyn

Bergs kommuns strategiska arbete för hållbarhet handlar om att arbeta långsiktigt inom olika områden av kommunens verksamhet, såväl inom organisationen och gentemot medborgarna.

Bredband och fiber

Utbyggnaden av fiber i kommunen är en prioriterad fråga som bland annat regleras i den av av kommunfullmäktige beslutade bredbandsstrategin.

Läs mer om bredband och fiber

Tillväxtprogrammet

Hållbar utveckling är bland annat en bärande del i det tillväxtprogram för Bergs kommun som är under framtagande.

Läs mer om tillväxtprogram 2040

Hållbar besöksnäring

Även i vår strategi för besöksnäringens utveckling inom den geografiska kommunen är hållbar utveckling en förutsättning för det framtida arbetet.

Läs mer om besöksnäringsstrategin

Energi- och klimatstrategi

Bergs kommun har en beslutad energi- och klimatstrategi (reviderad 2011) som bland annat sätter upp mål inom energianvändning och klimatptgärder

Läs kommunens energi- och klimatstrategi Pdf, 319.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: