Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Översiktsplanering

En översiktsplan är ett dokument där kommunen redovisar hur mark och vatten ska utvecklas och användas på lång sikt. Översiktsplanen ska styra kommunens utveckling under de kommande årtiondena och inkluderar bland annat var och hur vi ska bygga, samt vilka utmaningar vi ser för framtiden och hur de ska hanteras.

Bergs kommun antog en ny översiktsplan i juni 2018. I översiktsplanen, som täcker hela kommunens yta, tar kommunen ställning till en rad olika frågor, som exempelvis hur bebyggelsen ska utvecklas, var det kan vara lämpligt att bygga nytt och hur kommunen ska förhålla sig till exemeplvis jord- och skogsbruksmark, rennäring och gruvverksamhet.

Översiktsplanen tar också upp bland annat hur vi ska göra för att se till att även kommande generationer har tillgång till exempelvis bra dricksvatten, men också vilka kvaliteter som är värda att värna om i till exempel olika byar och områden i kommunen.

Ställningstagandena i översiktsplanen ska vara utgångspunkten för kommunens samhällsplanering och till exempel vägleda i frågor om vilka intressen som ska väga tyngst när olika beslut ska tas.

En översiktsplan är inte ett juridiskt bindande dokument men uttrycker kommunens viljeinriktning och är vägledande i beslut om exempelvis detaljplaner, bygglov och exploatering. 

Titta på översiktsplanen

Kommunens översiktsplan är interaktiv och ger dig som användare möjlighet att själv välja vilka kartlager du vill se.

Gå in på kommunens översiktsplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du hjälp med att förstå hur du ska tolka de olika delarna i översiktsplanen? Du kan läsa mer om hur du läser översiktsplan i dokumentet nedan.

Instruktion - så läser du översiktsplanen (PDF) Pdf, 975.5 kB.

Fördjupade översiktsplaner, tematiska tillägg

I en fördjupad översiktsplan (FÖP) eller ett tematiskt tillägg tar kommunen fram lite mer detaljerade riktlinjer för ett specifikt område, antingen ett geografiskt område eller ett tematiskt. Det är vanligt för till exempel nya eller större bebyggelseområden, eller områden som har stor betydelse för kommunens utveckling, som till exempel vindkraftutbyggnad.

I Bergs kommun finns idag sju fördjupade översiktsplaner.

Läs mer om fördjupade översiktsplaner i Berg

Uppdaterad: