Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Tillägg till detaljplan Solsidan del 3C

Antagen 2018-04-12. Besvärstid tom 2018-05-10.

Ett förslag på tillägg till delar av detaljplan för Solsidan del 3C har tagits fram. Tillägget syftar till att ta bort begränsningen av våningsantal inom området.

Granskningsutlåtande Pdf, 360.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Illustration Pdf, 463.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Besvärshänvisning Pdf, 118.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: