Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Rätansbyn 7:115, 7:65 m.fl.

Antagen 2019-08-14

Besvärstid tom 2019-09-09

Syftet med att planlägga området på nytt är för att möjliggöra utveckling av befintlig handelsverksamhet inom området där macken ligger idag. Med utökad verksamhet följer behov av mer yta för butik, lager, parkering och möjlighet till större fastighetsbildning. Planen syftar till att möjliggöra utbyggnad i etapper över tid.

Underrättelse om antagande Pdf, 487.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 511 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande Pdf, 325.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Riskbedömning Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Följebrev med information om hur man överklagar Pdf, 309.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: