Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Klövsjö, 5:512 och 5:513, Peos backe

Antagen 2019-03-01

Besvärstid till och med 2019-03-25

Ett förslag på ny detaljplan för delar av området "Solsidan" i Storhogna har antagits av miljö- och byggnämnden. Planområdet har fått arbetsnamnet "Peos backe".

Planförslaget innebär att en planerad radhusbebyggelse ändras till friliggande hus. I nu gällande detaljplan är området redovisat som kvarter för radhusbebyggelse. Den nu föreslagna ändringen till friliggande bebyggelse innebär att tillkommande bebyggelsen ändras till att medge sjutton friliggande villor.

Plankarta Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Illustration Pdf, 329.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 983.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande Pdf, 457.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Besvärshänvisning Pdf, 457.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: