Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Ändring Solsidan del 3B

Antagen 2019-04-11. Besvärstid till och med 2019-05-07.

Ett förslag på ändring till delar av detaljplan för Solsidan del 3B har tagits fram. Ändringen syftar till att ta bort begränsningen av våningsantal inom området.

Plankarta Pdf, 6.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Illustration och planbeskrivning Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande Pdf, 168.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Besvärshänvisning Pdf, 237.5 kB, öppnas i nytt fönster. med information om hur man överklagar

Uppdaterad: