Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Pågående detaljplaner

Pågående detaljplaner under samråd

bild på planprocess samråd
I denna tabell redovisas pågående detaljplaner under samråd.

Tid för synpunkter/yttrande

Tid för synpunkter/yttrande har gått ut

 

Klövsjö 3:108
Samrådstid: 2022-08-17 - 2022-09-14

Pågående detaljplaner under granskning

bild på planprocess granskning
I denna tabell redovisas pågående detaljplaner under granskning.

Tid för synpunkter/yttrande

Tid för synpunkter/yttrande har gått utAntagna detaljplaner

bild på planprocess antagande


Antagna planer. I denna tabell redovisas antagna planer med datum för beslut och ev. överklagande.

Antagna

Beslut

Status

Bergsbyn 2:13 med flera

2022-05-12

Laga kraft

Klövsjö 1:341

2022-05-12

Överklagad

Åsarne - Österåsen 2:252

2022-05-12

Laga kraft


Uppdaterad: