Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Pågående detaljplaner

Pågående detaljplaner under samråd

bild på planprocess samråd
I denna tabell redovisas pågående detaljplaner under samråd.

Tid för synpunkter/yttrande

Tid för synpunkter/yttrande har gått ut


Bergsbyn 2:13 med flera
Samråd pågår mellan 2021-12-27 - 2022-01-24

Klövsjö 1:341
Samråd pågår mellan 2022-01-31 - 2022-02-20


Pågående detaljplaner under granskning

bild på planprocess granskning
I denna tabell redovisas pågående detaljplaner under granskning.

Tid för synpunkter/yttrande

Tid för synpunkter/yttrande har gått utAntagna detaljplaner

bild på planprocess antagande


Antagna planer. I denna tabell redovisas antagna planer med datum för beslut och ev. överklagande.

Antagna

Beslut

Överklagad

Uppdaterad: