Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Gällande detaljplaner

En detaljplan visar hur marken får användas inom ett avgränsat område och den ger ramarna för prövning av bygglov. 

Detaljplanen visar gator, parker och områden för bebyggelse, till exempel om marken får bebyggas med bostäder, skola, kontor med mera, eller om marken inte får bebyggas alls. Den visar också hur bebyggelsen får utformas, till exempel hur många våningar en byggnad får ha.

Karta över gällande detaljplaner

Via vår detaljplanekarta kan du se direkt vilka områden som är detaljplanerade och även komma åt de detaljplaner som gäller för de markerade områdena direkt via kartlagret.

Gå till detaljplanekartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: