Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Klövsjö 5:262 m.fl. "Backstabränna"

Antagen 2021-06-17, Mbn §102

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt och attraktivt bostadsområde som med sina kvalitéer skulle kunna locka den som önskar leva permanent i Klövsjö. Med utgångspunkt i Klövsjös gamla kultur- och jordbruksbygd vill vi möjliggöra ett modernt och enhetligt bostadsområde som harmonierar med de gamla gårdarnas uttryck och formspråk. Viktigt har varit att området ska upplevas luftigt och samtidigt medge generösa utrymmen för såväl en rymlig bostad som utrymmen för ett aktivt och hållbart liv i en gårdsstruktur som i miljön känns bekant. Planen syftar även till att inom en del möjliggöra boende i lägenhetsform men även här i en skala som harmoniserar med området. På Backstabränna ska det finnas plats för boendeservice eller områdeskomplement som social och kommersiell service så länge det inte är störande för de boende bl.a. vad gäller kundtrafik och transporter.
Strandskyddet upphävs i delar av planområdet för att möjliggöra bostäder och uppförande av brygga för fritidsbåtar.

Kontakt:
Lina Byström, planingenjör. Telefon 0687-165 53

Har du frågor eller vill veta mer om projektet ”Bostäder på Backstabränna”?
Följ projektet på www.bergsliv.se/backstabränna eller kontakta Tillväxtavdelningen:
Jone Jonsson Telefon 0687-162 30

Uppdaterad: