Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Detaljplanering

I Bergs kommun är det i huvudsak våra fritidshusområden och delar av våra tätorter som är så kallade detaljplanerade områden, vilket innebär att det finns bestämmelser för till exempel var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till.

Om du är osäker på om ett visst område är detaljplanerat, eller om du letar efter en detaljplan som inte finns här på webben, är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Pågående detaljplaner

Läs mer om pågående detaljplaner

Gällande detaljplaner

Läs mer om gällande detaljplaner i Bergs kommun

Via vår detaljplanekarta kan du se direkt vilka områden som är detaljplanerade och även komma åt de detaljplaner som gäller för de markerade områdena direkt via kartlagret.

Gå till detaljplanekartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser kan upprättas inom begränsade områden som inte är detaljplanerade. Det gäller om kommunen till exempel vill reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen för att säkerställa syftet i översiktsplanen.

I Bergs kommun finns i dagsläget inga områdesbestämmelser.

Uppdaterad: