Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Översiktsplan och detaljplaner

Kommunerna ansvarar för planläggningen av mark- och vattenområden inom sina geografiska gränser. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska olika samhällsintressen vägas mot varandra i en öppen och demokratisk process samtidigt som enskildas rättigheter ska beaktas.

I Sverige har kommunerna ett stort ansvar för planering av mark- och vattenområden inom kommunens gränser. Som medborgare har du dock en viktig roll att spela i hur kommunen planerar samhället. När vi tar fram en översikts- eller detaljplan har du alltid möjlighet att ge oss dina synpunkter på planförslaget, och därmed vara med och bidra till kommunens utveckling.

På dessa sidor hittar du information om kommunens översiktsplaner och detaljplaner.

Läs mer om detaljplanering

Läs mer om översiktsplanering

Har du frågor om till exempel ett pågående projekt eller planprocess? Eller vill du veta hur du kan påverka en detaljplan eller liknande? Då kan du alltid kontakta oss för mer information. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Uppdaterad: