Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Bergs kommun inbjuder till markanvisningstävling för att bebygga Backstabränna i Klövsjö

Bergs kommun har ambitionen att exploatera ett område i Klövsjö, Backstabränna, för permanentboende.

Bifogat finns markanvisning med bilagor som vi hoppas ska intressera er, anbud lämnas senast den 31 oktober.

Uppdaterad:

Läs mer