Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Medborgardialog för revidering av vindkraftsplan

Under hösten genomför Bergs kommun en undersökning om din inställning till vindkraft. Svara på några korta frågor nedan, din åsikt är viktig.

Vi genomför undersökningen som en del i arbetet med revidering av kommunens vindbruksplan, som utgör en del av översiktsplanen. Tack för att du medverkar!

Vill du hellre få enkäten hemskickad i pappersform? Hör av dig till miljö och byggs kundtjänst.

Läs mer om kommunens översiktsplaner under Översiktsplanering och Fördjupade översiktsplaner.


Vad tycker du om följande påståenden?


Bestäm en gradering för varje delfråga
  Mycket positiv Positiv Ingen åsikt Negativ Mycket negativ
1. Hur ställer du dig generellt till vindkraft som energikälla?

2. Hur ställer du dig till att ha vindkraftverk inom synhåll från din bostad?

3. Skulle du vara intresserad av att producera din egen energi via exempelvis ett gårdsverk?


3. Skulle du vara intresserad av att producera din egen energi via exempelvis ett gårdsverk?4. Vilken/vilka påståenden nedan påverkar din inställning till vindkraft mest?


4. Vilken/vilka påståenden nedan påverkar din inställning till vindkraft mest?

Om du valt annat/inget av ovanstående ange gärna ett eget alternativ

5. Skulle din inställning till vindkraft bli mer positiv om ersättning gick ut och hur anser du i så fall att ersättningen ska delas ut?


5. Skulle din inställning till vindkraft bli mer positiv om ersättning gick ut och hur anser du i så fall att ersättningen ska delas ut?
6. Anser du att vindkraft bidrar till att utveckla näringsliv och arbetstillfällen i kommunen?


6. Anser du att vindkraft bidrar till att utveckla näringsliv och arbetstillfällen i kommunen?Uppdaterad: