Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Hälsoskydd

Hälsoskydd är arbetet med miljörelaterade hälsofrågor, det handlar om att skydda och minska risker för olägenheter för människors hälsa till följd av exempelvis fukt, mögel, ventilation, buller, luftkvalitet och radon.

Syftet med tillsyn på hälsoskyddsområdet är att förhindra att människor blir besvärade eller sjuka av miljön. Miljöbalken är utgångspunkten för all tillsyn, den syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö.

Läs mer om boendemiljö

Läs mer om miljön i offentliga lokaler

Läs mer om buller och luftkvalitet

Läs mer om fukt och mögel

Tillsyn inom hälsoskydd

Kommunen bedriver tillsyn på olika typer av inom hälsoskyddsområdet, bland annat skolor, förskolor, äldreboende, tillfälliga boenden som hotell och campingar och badanläggningar.

Läs mer om tillstånd, regler och tillsyn

Lokala hälsoskyddsföreskrifter

Vissa frågor inom miljö och hälsa kan ha något olika regelverk i olika kommuner beroende på de lokala förutsättningarna. Det kan handla om djurhållning i tätbebyggt område, eldning, tomgångskörning med mera. Vad som gäller i Bergs kommun för dessa frågor kan du läsa om i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

Läs mer om lokala hälsoskyddsföreskrifter i Bergs kommun

Uppdaterad: