Dela

Kontakta oss

Utstakning och lägeskontroll

Utstakning och lägeskontroll kan i vissa fall krävas i beviljade bygglov. Du kan välja att anlita kommunens kart- och mätpersonal för att genomföra utstakningar och lägeskontroller.

Klicka på respektive tjänst nedan för att läsa mer.

Priser

Nuvarande taxor och priser för utstakning och lägeskontroll finns i Plan- och byggtaxan.

Läs mer om taxor och avgifter inom plan- och bygglagen

Lägeskontroll

När du blir beviljad bygglov står det i ditt bygglovsbeslut om du måste göra en lägeskontroll eller inte. Lägeskontrollen sker efter att du fått startbeskedet och går ut på att kontrollera att byggnaden placerats på den plats (plan och höjd) på tomten som angivits av situationsplanen som bygglovet grundar sig i.

Lägeskontroll utförs när formen till grunden är färdig, innan gjutning av plattan är genomförd. Om en lägeskontroll utförs i tid finns möjligheter att rätta till eventuella fel. Om byggnaden placeras fel kan det leda till att slutbesked inte kan utfärdas.

Lägeskontrollen utförs av miljö- och byggavdelningen, och det är byggherren som i god tid innan gjutning av plattan ska boka in lägeskontroll. För att boka lägeskontroll är du välkommen att kontakta oss via e-posten kartor@berg.se

Utstakning

Utstakning innebär att läget av en byggnad märks ut på marken innan bygget påbörjas. Ofta görs även en utmärkning av höjden. Exempelvis höjden på färdigt golv eller färdig sockel.

Du som byggherre väljer själv vem du vill anlita för att utföra utstakning.

Om du vill beställa tjänsten av Bergs och Härjedalens miljö- byggavdelning, eller om du har frågor om våra tjänster är du välkommen att kontakta oss via e-posten kartor@berg.se

Uppdaterad: