Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Valborgsmässoeld, majbrasa

Du behöver inte ansöka om tillstånd för att ha en majbrasa, men du eldar på egen risk och måste följa ett antal säkerhetsanvisningar.

Om du ska elda en majbrasa, tänk på att:

  • elda i en hög eller i en grävd grop.
  • ha minst 50 meters säkerhetsavstånd från byggnad eller brännbart upplag.
  • ha minst en vakt vid bålet. Varje vakt ska utrustas med erforderlig släckutrustning och ska inte avvika från platsen innan bålet är släckt.

Uppdaterad: