Dela

Kontakta oss

Kompostera hushållsavfall

Att kompostera matavfall hemma är bra både för din trädgård och för miljön. Om du vill börja kompostera hushållsavfall hemma ska du anmäla det till kommunen.

Den som komposterar får helt gratis en näringsrik gödning och jordförbättring till sin trädgård. Genom att kompostera ditt eget hushållsavfall bidrar du också en bättre miljö och hjälper till att minska sopberget. Avfall som lämpar sig bra för kompostering är organiskt avfall i form av till exempel matrester och likartat köksavfall, te- och kaffesump, hushållspapper, trädgårdsavfall och kattsand.

Om du har frågor om kompostering är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Kompostera trädgårdsavfall

Du behöver inte anmäla kompostering av trädgårdsavfall till kommunen. Det är tillåtet att kompostera trädgårdsavfall som gräs, löv och liknande i hela kommunen, så länge komposteringen inte orsakar olägenhet för andra eller för miljön.

Du får elda mindre mängder trädgårdsavfall som inte kan komposteras, men bara om det inte råder eldningsförbud, och om du eldar på ett sådant sätt att olägenhet för omgivningen inte uppstår.

Anmäla kompostering av hushållsavfall

För att få börja kompostera hushållsavfall hemma krävs att du anmäler till kommunen att du ska anlägga en kompost. Det kostar ingenting att anmäla detta.

Anmälan kan göras digitalt via kommunens e-tjänst som du hittar här anmäla kompostering av matfall - Bergs kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Anmälan via e-tänsten signeras enkelt via BankID.

Anmälan kan också göras via blankett (Anmälan om kompostering av matfall) som finns på sidan blanketter.PDF Ifylld blankett skickas till mob@berg.se

I din anmälan ska du bland annat ange

  • Ditt val av kompost, typ, märke och volym.
  • Placering av komposten på din fastighet.

Tänk på att komposten inte får medföra några störningar för dina grannar. Komposteringsråden nedan kan vara till hjälp att hitta lämplig plats, storlek och utformning av din kompost.

På webbplatsen Avloppsguiden kan du läsa mer om hemkompostering.

Besök Avloppsguidens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad händer när jag skickat in min anmälan?

Efter att du anmält till oss så registrerar vi din anmälan i vårt ärendehanteringssystem, bland annat för att kunna ha som underlag vid eventuella klagomål.

Du som sökande får en bekräftelse på att vi har tagit emot din anmälan. När du får denna bekräftelse går det bra att påbörja komposteringen.

Anmälan om kompostering är bunden till dig som sökande.

Råd om kompostering

Val av lämplig behållare
Komposten ska vara skadedjurssäker. Komposten ska anordnas och skötas enligt tillverkarens anvisningar och så att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. Om du ska kompostera matavfall året runt behöver du ha en speciell behållare för kompostering av matavfall. Det finns många att välja mellan. Läser du på ordentligt kan du även bygga kompostbehållaren själv.

I en stillastående behållare måste du röra om då och då för att ventilationen – syretillförseln – ska bli tillräcklig och komposteringen jämn. Det finns också rörliga behållare där innehållet luftas genom att trumman roteras.

Kompostbehållaren bör vara isolerad men inte lufttät. Botten ska vara tät eller ha ett finmaskigt nät (max 5-6 mm) som hindrar djur från att komma åt avfallet. En kompostbehållare kan ha ett eller flera fack. Fler fack underlättar för komposten att mogna.

Hur stor ska komposten vara?
Som en tumregel bestäms minsta storleken på komposten efter antalet personer i hushållet.

  • Oisolerad - minst 100 liter/person
  • Isolerad - minst 50 liter/person
  • Roterande och isolerad - minst 25 liter/person

Uppkommen koompst ska användas på fastigheten.

Placering av komposten
Placera komposten minst 5 meter från fastighetsgränsen. Tänk på att komposten inte får medföra störningar och olägenheter för dina grannar. Det är därför bra om du pratar med dina grannar om en lämplig placering av komposten innan du lämnar in din anmälan.

Tänk på att placera komposten så att den inte medför störningar för dina grannar. Det är därför bra om du pratar med dina grannar innan du lämnar in ansökan för en lämplig plats av komposten.

Komposten bör vara placerad i skugga, gärna i ett avsides hörn av tomten med ett gott avstånd till uteplatser och andra vistelseplatser på tomten.

Vad händer om någon störs av min kompost?

Störningar som vanligtvis förekommer vid kompostering är att det uppstår lukt och drar till sig skadedjur. Det är därför bra om du pratar med dina grannar innan du börjar kompostera och placerar komposten på en lämplig plats.

Miljö- och byggavdelningen utreder klagomål utifrån miljöbalken. Detta innebär att om någon upplever störningar från din kompost så kan de lämna in ett klagomål till oss. Om klagomålet bedöms vara befogat tar vi ut en handläggningsavgift av dig för den tid som har lagts ner i ärendet.

Uppdaterad: