Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Gymnasial Vux

Gymnasial vux vänder sig till dig som behöver komplettera tidigare utbildning inför vidare studier eller vill skaffa sig en yrkeskompetens för nuvarande eller kommande yrkesval.

Vuxenutbildningen i Berg erbjuder inga kurser i egen regi. Vi köper kurser och utbildningar i första hand av LärCentrum i Östersund som i sin tur köper av olika utbildningsanordnare.

Studierna kan du bedriva på olika sätt; antingen på plats eller på distans. Om det gäller en specifik yrkesinriktning kan utbildningen också bedrivas på ett företag.

Studiernas omfattning och mål planeras tilsammans med studievägledare och dokumenteras i en individuell studieplan.

Verksamheten styrs fr o m 1 juli 2012 av Skollagen (2010:800), 20 kap.

Uppdaterad: