Dela

Kontakta oss

Gratis lovaktiviteter 2021

Gratis lovaktiviteter för barn och ungdomar i åldern 6-15 år.

Bergs kommun vill arrangera lovaktiviteter till barn och ungdomar i kommunen tillsammans med lokala föreningar och övriga aktörer som har en bra fritidsidé. Har du/ni en idé men behöver pengar så ta chansen att söka bidraget. Vi hoppas att era aktiviteter bidrar till nya möten och ett rikt fritidsutbud för våra barn och ungdomar.

Kriterier för att söka pengar

Lovaktiviteterna ska:

  • vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år
  • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.

Har du en idé? Registrera din intresseanmälan här senast 21 oktober. Intresseanmälningar behandlas löpande. Kommunen återkommer snarast med besked om er aktivitet beviljas ekonomiskt stöd eller ej.

Samtliga aktiviteter som beviljas ekonomiskt stöd ska marknadsföras som arrangemang med stöd från Bergs kommun och redovisas enligt information som översändes med beslut.

Det är vår förhoppning att vi kan erbjuda skollediga barn och ungdomar ett smörgåsbord av olika aktiviteter under loven. Stort tack till alla som ställer upp med ledare och engagemang!

Registrering av lovaktiviteter

Personuppgifter som lämnas i detta formulär kommer att behandlas i datasystem hos Bergs kommun och användas för att lagra information i detta ärende. Uppgifterna är offentliga. För ytterligare information om hur personuppgifterna behandlas, gå in och läs på www.berg.se/gdpr.

Uppdaterad: