Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Anmäl arbetsplats som feriepraktikplats

Här fyller du som arbetsledare i uppgifter om hur många ungdomar ni vill ta emot på er arbetsplats.

Vi matchar ungdomar till rätt arbetsplats manuellt. Det är därför viktigt att ni utförligt beskriver vilka arbetsuppgifter som ungdomen kommer att ha och att ni beskriver vilka kvalifikationer ni söker hos den ungdom som ska vara hos er.

För att trygga ungdomarnas tillvaro hos er ska samtliga handledare lämna in utdrag ur belastningsregistret, länk till detta hittar ni längre ner.

Anmäl senast den 31 mars.

ANMÄLAN OM FERIEPRAKTIKPLATS 2022

Jag har noterat informationen om utdrag ur belastningsregistret * (obligatorisk)

Innan du klickar på skicka ber vi dig att ange de siffror eller bokstäver som syns här nedan * (obligatorisk)
Vi behandlar dina personuppgifter utifrån Dataskyddsförordningen (GDPR)
Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter är enligt [Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.] Vill du inte ange dina personuppgifter via detta formulär är du välkommen att kontakta ungdomssamordnaren. Kontaktuppgifter hittar nederst på sidan.

Uppdaterad: