Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Aktivitetspark i Svenstavik

Syftet med parken är att skapa en öppen mötesplats för alla.  Med en mångfald av aktiviteter och möjligheter lockas människor till möten, en roligare fritid och folkhälsan främjas. Genom gemensamma aktiviteter oavsett ursprung eller ålder skapas en öppenhet och nya kontakter knyts.  Det spelar ingen roll hur man ser ut eller hur gammal man är när man aktiverar sig tillsammans.

Följande aktiviteter finns i parken:

 • Ny promenadväg
 • Beachvolleybollplan
 • Bike park: cykelpark för ungdomar och vuxna
 • Kids park: cykelpark för mindre barn
 • Grillplatser med eldstad samt bord & bänkar
 • Badplats   
 • Odlingslotter
 • Handikappramp vid vattnet   
 • Lekplats: gungor, gungdjur, snurrlek och sandlåda
 • Klätternät
 • Seniorgym
 • Utomhusgym
 • Parkbänkar, blomlådor & sopkorgar       
 • Skateramp
 • Fotbollsplan (på gräsytan bredvid sjukhusparkeringen)

Om du är intresserad av att sköta en odlingslott i sommar så kontakta Kajsa Kårwik. Odlingslotterna är pallkragar som är 1 x 3 m.

Bakgrund

I Svenstavik har det länge efterfrågats och saknats en mötesplats, särskilt sedan vi fick många nya kommuninvånare som kommer från andra länder.  Att träffas, spela spel eller utöva sport, leka, grilla, cykla, bada, träna eller bara umgås, allt det blir nu möjligt med aktivitetsparken. Att träffas genom gemensamma intressen skapar en fantastisk inkörsport till att prata med nya människor och komma in i samhället.

Vår grundtanke är att alla ska kunna mötas här, oavsett om man är intresserad av fotboll, dans eller något annat, den här platsen har möjlighet att erbjuda det mesta.  Tillgänglighet och mångfald är något vi strävar efter, att kunna mötas på samma plats oavsett ålder, kön, etnicitet, intresse eller eventuell funktionsnedsättning.

Att vi valt just platsen nedanför Bergsgården, den sk. Blomsterängen beror på att det är en öppen och trevlig plats med utmärkt solläge och närhet till vatten. Området har en naturlig genomströmning av folk och det är nära för många barn och ungdomar då många bor i området . En annan viktig anledning är närheten till Bergsgården och Myltblomman där många äldre bor, nu får de möjlighet att lätt kunna ta sig ut till parken och delta i aktiviteter eller sitta på balkongen och se ut på alla barn och ungdomar som leker.

Eftersom parken är öppen och tillgänglig för alla skapas förutsättningar för spontanidrott och oplanerade aktiviteter, vilket är ett ökat behov hos dagens unga.

Mål

Med en aktivitetspark hoppas vi kunna skapa en positiv atmosfär och känsla för kommunen och samhället. Känslan av Svenstavik och Bergs kommun som en plats med framtidstro, som satsar på och månar om sina invånare, en plats som sjuder av liv, mångfald och aktiviteter. Tanken är att människor i och utanför kommunen ska tycka att aktivitetsparken i Svenstavik är det perfekta utflyktsmålet för hela familjen på en ledig dag.

Tillgänglighet är en viktig del i grundtanken med parken, varav vi i alla aktiviteter försöker göra dem anpassade för funktionsnedsatta i mesta möjliga mån.

Uppdaterad: