Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Synpunkter på skola och utbildning

Att ta emot och ta tillvara synpunkter och klagomål är en viktig del av vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter om hur vi sköter vårt uppdrag ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet.

många tummar upp

Enligt skollagen är kommunen skyldig att ha skriftliga rutiner för att ta emot och hantera klagomål på utbildningen.

Så här kan du göra för att lämna dina synpunkter till kommunen

Ring eller kontakta den verksamhet synpunkten gäller. Om det är något som är lätt att åtgärda är det alltid bäst att prata direkt med den som är ansvarig.

Om du tycker att du inte får någon respons eller att dina synpunkter gäller en mer övergripande fråga kan du skriva till kommunen:

Märk gärna brevet eller ärenderaden på e-postmeddelandet med "Synpunkter/klagomål".

Anmälan till Skolinspektionen

Om du inte är nöjd med kommunens hantering av klagomålet kan du göra en
anmälan till Skolinspektionen.

Det finns även möjlighet att överklaga vissa beslut till Skolväsendets överklagandenämnd eller allmän förvaltningsdomstol.

Uppdaterad: