Dela

Kontakta oss

Skolråd

På varje skola sker föräldrasamverkan genom exempelvis föräldraråd eller föräldraföreningar. I kommunen finns även ett Skolråd som arbetar med kommunövergripande skolfrågor. Minnesanteckningar från Skolrådet läggs in på denna sida.

bild på ett möte

Skolrådet består av utbildningschefen (sammankallande), verksamhetsutvecklare, företrädare för Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund, en vårdnadshavare per 100 elever från de kommunala skolorna alternativt två vårdnadshavare per enhet, samt utbildningsnämndens ledamöter.

Skolrådet sammanträder minst en gång per termin. Skolrådets huvudsakliga uppgift är att:

  • informera om lagstiftning, forskning, och förutsättningar för skolverksamheten i kommunen,
  • diskutera och ta upp synpunkter från föräldrar, medarbetare och andra berörda inom skolverksamheten i kommunen,
  • informera om det aktuella läget samt utmaningar som kommunen har.

Den enda ersättningen som utgår för skolrådet är lagstadgad skattefri milersättning för deltagarna i rådet.

Nästa möte

onsdagen den 25 mars 2020 kl. 18:30-20:30 INSTÄLLT Återkommer med nytt datum då det fastställts.

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar från Skolrådet 2015-02-23PDF

Minnestanteckningar från Skolrådet 2014-10-20PDF

Minnesanteckningar från Skolrådet 2014-05-19PDF

Minnesanteckningar från Skolrådet 2014-03-25PDF

Minnesanteckningar från Skolrådet 2013-06-11PDF

Minnesanteckningar från Skolrådet 2013-01-22PDF

Minnesanteckningar från Skolrådet 2012-09-26PDF

Minnesanteckningar från Skolrådet 2012-04-25PDF

Uppdaterad: