Dela

Kontakta oss

Taxor inom barnomsorg

Bergs kommun tillämpar maxtaxa

Nedanstående avgifter gäller för 2021

Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomst upp till ett inkomsttak. Föräldrar är skyldiga att redovisa inkomstuppgifter, se länk till information längre ned. Inkomsttaket är 50 340 kronor per månad.

Det yngsta barnet räknas som ”Barn nr 1”.

Maxtaxa för förskola, barn 1-2 år

avser barn mellan 1 år till och med vårterminen det år barnet fyller 3 år.


Heltidsavgift, vistelsetid över 25h

Deltidsavgift, vistelsetid på högst 25h

Barn nr 1

3 % av inkomsten

- dock högst 1 510 kr/månad

70 % av heltidsavgift

Barn nr 2

2 % av inkomsten

- dock högst 1 007 kr/månad

70 % av heltidsavgift

Barn nr 3

1 % av inkomsten

- dock högst 503 kr/månad

70% av heltidsavgift

Barn nr 4

Ingen avgift

70% av heltidsavgift

Maxtaxa för allmän förskola, barn 3-5 år

avser barn från och med höstterminen barnet fyller 3 år till och med vårterminen det kalenderår barnet börjar förskoleklass. Allmän förskola om 15h/vecka är avgiftsfri.Heltidsavgift,

vistelsetid

över 25h/vecka

Deltidsavgift,

vistelsetid

15-25h/vecka

Vistelsetid upp till och med

15h/vecka,

följer grundskolans läsårstider

Barn nr 1

2 % av inkomsten

- dock högst 1 007 kr/månad

70% av heltidsavgift

Ingen avgift

Barn nr 2

1 % av inkomsten

- dock högst 503 kr/månad

70% av heltidsavgift

Ingen avgift

Barn nr 3

1 % av inkomsten

- dock högst 503 kr/månad

70% av heltidsavgift

Ingen avgift

Barn nr 4

Ingen avgift

Ingen avgift

Ingen avgift

Fritidshem

Avgiften för fritidshemmet beräknas ej efter vistelsetid.

Barn nr 1: 2 % av inkomsten – dock högst 1 007 kr/månad

Barn nr 2: 1 % av inkomsten - dock högst 503 kr/månad

Barn nr 3: 1 % av inkomsten – dock högst 503 kr/månad

Barn nr 4: ingen avgift.

Uppsägning

Uppsägningstiden är 3 månader. Uppsägningen ska göras via e-tjänst eller blankett. Platsen får nyttjas under uppsägningstiden.

Uppdaterad: