Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Säga upp plats i fritidshem

Vårdnadshavare ska säga upp fritidshemsplatsen minst 2 månader innan eleven slutar. Uppsägning sker med e-legitimation via e-tjänst. Om vårdnadshavare saknar e-legitimation kontaktas skoladministratör. Avgiften betalas och platsen kan nyttjas under hela uppsägningstiden.

Om vårdnadshavare säger upp en fritidshemsplats och sedan ansöker om ny plats inom tre månader får vårdnadshavare även betala för mellanliggande tiden. Undantag kan göras vid exempelvis sjukdom.

Vid obetald månadsavgift kan en fritidshemsplats sägas upp. Vid handläggning följs särskilda rutiner vid obetalda avgifter.

Uppdaterad: