Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Kommunala grundskolor och fritidshem

Varje grundskola respektive fritidshem har en rektor som är ansvarig för enhetens arbete.

Enligt Skollagen ska kommunen erbjuda utbildning i fritidshem så snart det framkommit att eleven har behov av en sådan plats.

Uppdaterad: