Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Rätt till fritidshem

Ansökan och rutiner vid erbjudande av plats i fritidshem

Eleven är garanterad fritidshemsplats på den skola eleven är placerad.
Vårdnadshavare ansöker om plats med e-legitimation via e-tjänst och erhåller automatiskt returkvitto/ bekräftelse på mottagen ansökan inom 5 arbetsdagar där information om nästa steg beskrivs.

Om vårdnadshavare saknar e-legitimation kontaktas skoladministratör.

Introduktion på fritidshemmet

Hur introduktionen ser ut kan skilja sig mellan olika fritidshem. Kontakta aktuell skola och fritidshem för ytterligare information om vad som gäller för det fritidshemmet.

Uppdaterad: