Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Säga upp plats i förskola

Vårdnadshavare ska säga upp barnomsorgsplatsen minst 2 månader innan barnet slutar. Uppsägning sker med e-legitimation via e-tjänst. Om vårdnadshavare saknar e-legitimation kontaktas skoladministratör.

Avgiften betalas och platsen kan nyttjas under hela uppsägningstiden.

Om vårdnadshavare säger upp en plats inom förskola och sedan ansöker om ny plats inom tre månader får vårdnadshavare även betala för mellanliggande tiden. Undantag kan göras vid exempelvis sjukdom.

Om plats står outnyttjad längre än en månad utan skälig orsak kan utbildningsnämnden säga upp platsen. Plats kan även sägas upp vid obetald månadsavgift. Vid handläggning följs särskilda rutiner vid obetalda avgifter.

Förskoleplatsen upphör den 31 juli det år barnet fyller sex år.

Uppdaterad: