Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Introduktion i förskolan

Tid för introduktion beräknas till två veckor och kan se olika ut beroende på barnets ålder och behov samt tidigare erfarenhet av gruppsamvaro. Överenskommelse om tider görs med ansvarig pedagog. Som vårdnadshavare deltar du under introduktionen. Avgift debiteras från första introduktionsdagen. Start för introduktion kan skjutas upp högst en månad utan att förlora platsen.

På sommaren och andra tidpunkter på året då det är färre barn på förskolorna samverkar olika förskolor med varandra. Vissa förskolor kan stängas under perioder vilket innebär att barnet erbjuds tillfällig plats på annan förskola. Det kan också var större andel vikarier som arbetar än vanligtvis. Kommunen försöker om möjligt undvika ny placering och introduktion för barn under dessa perioder.

Uppdaterad: