Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Ansöka om förskola

Rutiner för erbjudande av förskola.

Vårdnadshavare ansöker om plats i valfri förskola med e-legitimation via e-tjänst och erhåller automatiskt returkvitto/ bekräftelse på mottagen ansökan inom 5 arbetsdagar där information om nästa steg beskrivs.

Om vårdnadshavare saknar e-legitimation kontaktas skoladministratör.

Placering är lika med heltid om inte vårdnadshavare meddelar annat.

Enligt Skollagen 8 kap 14§ ska förskoleplats erbjudas inom fyra månader från det datum ansökan inkommit. När ansökan kommer in till utbildningsavdelningen får den ett ansökningsdatum och ett ködatum. Om flera barn har samma ködatum sorteras ansökningarna enligt födelsedatum, äldre barn får förtur framför yngre.

Önskemål om särskild förskola tillgodoses i mån av plats.

Besked om placering ges till vårdnadshavare via mejl en till två veckor innan placering och introduktion, svar krävs inom 10 dagar. Om svar ej inkommer stryks barnet ur kön.
Under delar av året kan det vara svårt att få plats på vissa förskolor. I så fall erbjuds plats på annan förskola. Accepteras den platsen stängs de andra alternativen. Om vårdnadshavaren vill fortsätta stå i kö till de andra förskolorna, görs en ny ansökan.

Ansvarspedagog skickar introduktionsfolder via post och kontaktar vårdnadshavare två veckor före introduktionen för att meddela tid första dagen.

Uppdaterad: