Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Sär-Vux

Särskild utbildning för vuxna - särvux - har som mål att vuxna med utvecklingsstörning ska få kunskaper och kompetens för att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten är den enskildes behov och förutsättningar.

Utbildningen ges på grundläggande nivå och gymnasial nivå.

Verksamheten styrs fr o m 1 juli 2012 av Skollagen (2010:800), 21 kap.

Uppdaterad: