Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Inackorderingsbidrag

För dig som är folkbokförd i Bergs kommun och studerar på gymnasiet kan du ha rätt till inackorderingsbidrag.

Du måste uppfylla följande villkor för att få inackorderingsbidrag:

  • Som regel skall du ha minst 50 km resväg i enkel riktning eller en sammanlagd restid på över 3 timmar per dag.
  • Du skall vara inackorderad på studieorten och detta skall styrkas med hyreskontrakt eller annat intyg som styrker boendet.

Information gällande ansökan och bidraget

  • Om du är under 18 år måste ansökan signeras av vårdnadshavare.
  • Bifogat ansökan krävs ett hyreskontrakt eller annat intyg som styrker boendet.
  • Om felaktiga eller vilseledande uppgifter lämnas i ansökan blir eleven, eller om eleven är omyndig; vårdnadshavare eller förmyndare, ersättningsskyldig för utbetalt inackorderingsbidrag. Detta gäller även vid förändringar som påverkar inackorderingsbidraget (exempelvis om man byter från kommunal gymnasieskola til fristående skola).
  • Bidraget utgår från den tid inackorderingen varar, dock högst 10 månader (aug-maj). Ny ansökan ska lämnas in för varje läsår.
  • Ingen retroaktiv utbetalning av inackorderingsbidrag sker. Om inackorderingsbidraget söks under pågående läsår, det vill säga i efterskott, betalas inackorderingsbidraget ut innevarande månad om ansökan inkommit till och med den 15:e. Om ansökan inkommit efter den 15:e betalas bidraget ut för nästkommande månad. Exempel: Ansökan inkommer 16 september. Bidrag betalas ut från och med oktober månad.
  • Utbetalning sker den 25:e varje månad eller närmast föregående helgfria vardag.
  • Ersättning betalas endast för hel månad.
  • Ansökan tas emot av kommunens handläggare och behandlas i den ordning de kommer in.

Ansökan om inackorderingsbidrag

Skicka in din ansökan via vår e-tjänst.

E-tjänst: Ansöka om inackorderingsbidrag för gymnasieskolaÖppnas i nytt fönster.

 

Se även information nedan.

Uppdaterad: