Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Smitta och sjukdom i grundskolan

Frånvaroanmälan sker via SchoolSoft.

Magsjuka

Är eleven magsjuk skall hen vara hemma 48 timmar efter sista kräkning/diarré samt kunna äta fast föda. Personer i samma hushåll som är friska behöver inte stanna hemma i förebyggande syfte.

Svinkoppor

Svinkoppor är mycket smittsamt och smittar så länge såren är fuktiga. Elever som förstår att det är viktigt att vara noga med att tvätta händerna kan vara i skolan. De bör däremot inte vara med på aktiviteter som idrott, bad eller matlagning.

Ögoninflammation

Ögoninflammation är som snuva, inte farligt och inte smittsammare. Men en elev som har kraftig ögoninflammation där ögonen behöver rengöras flera ggr dagligen ska stanna hemma.

Feber

Elever med feber bör få ett feberfritt dygn hemma utan febernedsättande medicin innan de kommer tillbaka.

Antibiotika

En elev som behandlas med antibiotika ska vara hemma minst två dygn för att undvika smitta.

Vattkoppor

När ett fall av vattkoppor upptäcks har smittan ofta redan spridits. Därför är det svårt att stoppa smittan genom att hålla eleven hemma. Eleven kan gå tillbaka till fritids eller skolan när hen är feberfri och mår bra. Barn brukar bli friska en till två veckor efter att symtomen har visat sig. Meddela om ditt barn har vattkoppor, eftersom fler kan ha smittats.

Uppdaterad: