Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Mat och lunch i grundskolan

Lunch serveras varje dag. På fritidshemmet serveras även frukost och mellanmål som ingår i avgiften.

All mat lagas från grunden i kommunens egna kök. Enligt Kostpolicy för Bergs kommun ska maten vara allergianpassad när relevanta intyg finns för detta. För beställning av specialkost detta på blankett Beställning specialkost förskola och skola.

För barn med allergi upprättas rutiner på varje enskild skola/fritidshem.

Uppdaterad: