Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Välkommen till Grundskolor och fritidshem i Bergs kommun

I Bergs kommun finns sju grundskolor varav två sträcker sig upp till årskurs nio, Myrviken och Svenstavik . Utöver detta finns en friskola med undervisning upp till årskurs sex, Kövra Byskola AB. Samtliga grundskolor har också fritidshem.

Karta grundskolor (klicka på bilden av kartan för att förstora den)

Karta grundskolor (klicka på bilden av kartan för att förstora den)

Anvisad skola

Varje elev i kommunen anvisas skola med hänsyn tagen till bostadsort. Utgångspunkten är att eleven anvisas den skola som ligger närmast hemmet.  Elev som väljer annan skola än anvisad har möjlighet till det, men går då miste om rätten till kostnadsfri skolskjuts.

Fritidshem

Alla skolorna i kommunen erbjuder fritidshem för elever från första augusti det år eleven börjar i förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Fritidshem erbjuds i den omfattning det behövs i förhållande till föräldrarnas arbete, studier eller utifrån elevens eget behov.

Jämförelse av våra grundskolor

Via Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. går det att jämföra grundskolorna emellan vad gäller betyg och resultat.

Försäkring

Alla barn i Bergs kommun är olycksfallsförsäkrade.

Uppdaterad: