Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Avgifter förskola och fritidshem

Vårdnadshavare betalar avgift enligt maxtaxa. Avgiften betalas för att barnet ska ha tillgång till en plats. Det innebär att avgiften betalas även för perioder då barnet är ledigt.

Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomst upp till ett inkomsttak. Föräldrar är skyldiga att redovisa inkomstuppgifter med e-legitimation via e-tjänst. Om vårdnadshavare saknar e-legitimation kontaktas skoladministratör.

Om barnet bor växelvis hos båda vårdnadshavarna är det hushållet där barnet är folkbokfört som betalar avgiften. Avgiften grundas då på på hela hushållets inkomst. Efter särskild anmälan kan avgift debiteras vårdnadshavare var för sig. Avgiften grundas då på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll.

Uppsägning

Uppsägningstiden är 2 månader. Uppsägningen ska göras med e-legitimation via e-tjänst. Platsen får nyttjas under uppsägningstiden.

Om vårdnadshavare saknar e-legitimation kontaktas skoladministratör.

Nedanstående avgifter gäller för 2022

Inkomsttaket är 52 410 kronor per månad.

Det yngsta barnet räknas som ”Barn nr 1”.

Maxtaxa för förskola, barn 1-2 år

avser barn mellan 1 år till och med vårterminen det år barnet fyller 3 år.

Maxtaxa för förskola, barn 1-2 år


Heltidsavgift, vistelsetid över 25h

Deltidsavgift, vistelsetid på högst 25h

Barn nr 1

3 % av inkomsten

- dock högst 1 572 kr/månad

70 % av heltidsavgift

Barn nr 2

2 % av inkomsten

- dock högst 1 048 kr/månad

70 % av heltidsavgift

Barn nr 3

1 % av inkomsten

- dock högst 524 kr/månad

70% av heltidsavgift

Barn nr 4

Ingen avgift

70% av heltidsavgift

Maxtaxa för allmän förskola, barn 3-5 år

avser barn från och med höstterminen barnet fyller 3 år till och med vårterminen det kalenderår barnet börjar förskoleklass. Allmän förskola om 15h/vecka är avgiftsfri.

Maxtaxa för allmän förskola, barn 3-5 år


Heltidsavgift,

vistelsetid

över 25h/vecka

Deltidsavgift,

vistelsetid

15-25h/vecka

Vistelsetid upp till och med

15h/vecka,

följer grundskolans läsårstider

Barn nr 1

2 % av inkomsten

- dock högst 1 048 kr/månad

70% av heltidsavgift

Ingen avgift

Barn nr 2

1 % av inkomsten

- dock högst 524 kr/månad

70% av heltidsavgift

Ingen avgift

Barn nr 3

1 % av inkomsten

- dock högst 524 kr/månad

70% av heltidsavgift

Ingen avgift

Barn nr 4

Ingen avgift

Ingen avgift

Ingen avgift

Fritidshem

Avgiften för fritidshemmet beräknas ej efter vistelsetid.

Barn nr 1: 2 % av inkomsten – dock högst 1 048 kr/månad

Barn nr 2: 1 % av inkomsten - dock högst 524 kr/månad

Barn nr 3: 1 % av inkomsten – dock högst 524 kr/månad

Barn nr 4: ingen avgift.

Uppdaterad: